Nachádzate sa:

Obchodné podmienky

 1. Základní ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“) 
  Kupujícímu je doporučeno se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. 
  Prodávající: 
  Jan Kos, IČ 49025627, se sídlem Dobrá Voda 12, 393 01 Pelhřimov. Prodejce je registrovaným plátcem DPH. 
  Kupující:
  Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. 
  Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. 
  Právní vztahy prodávajícího s prodejcem výpočetní techniky výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. 
  Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 2. Bezpečnost a ochrana informací

  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 3. Provozní doba

  Internetový obchod na adrese www.krabickynasperky.cz je otevřen NONSTOP. Příjem a zpracování objednávek probíhá odesláním nákupního košíku v pracovních dnech.
 4. Objednávání

  Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.
 5. Odstoupení od smlouvy

  Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
  • a) Doporučujeme pro rychlé vyřízení odeslat dopis (nejlépe e-mailem) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.
  • b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
  • c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  • d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem
  • e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
  • f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
 6. Platební podmínky

  Na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce) Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího
 7. Dodací podmínky

  Zasílání přepravní službou - ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL nebo Českou poštou. Podmínkou je objednávka přijatá do 16:30. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 3-5 pracovních dnů (dle stavu skladu). Při urgentním požadavku jsme schopni dodat zboží do 1-2 dnů. Tyto termíny dodání se mohou prodloužit v době výstavních akcí a v předvánočním období. Cena přepravy se řídí dle výše objednávky. Objednávka v hodnotě vyšší než 1000 Kč bez DPH je přeprava zdarma. K objednávce nižší než 1000 Kč bez DPH je účtováno poštovné 100Kč + DPH. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@krabickynasperky.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 8. Množstevní slevy

  Celková cena objednávky   
  5 000 - 10 000 Kč 2 %
  10 000 - 20 000 Kč 5 %
  20 000 - 30 000 Kč 8 %
  Nad 30 000 Kč 10 %
  Při objednání zboží na našich internetových stránkách máte nárok na 3% slevu na všechno zboží.
 9. Upozornění

  V případě že jste fyzická osoba – nepodnikatel, Vám budou účtovány ceny maloobchodní. Na internetových stránkách a v katalogu jsou uvedeny ceny velkoobchodní bez DPH. Vyobrazení barevného provedení nemusí vždy odpovídat skutečnosti.
 10. Záruční podmínky

  Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.
 11. Závěrečná ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2007 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627 a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb., dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.
 12. Reklamační řád

  Reklamační řád firmy JAN KOS vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Přečtěte si prosím podrobné závazné informace. 
  Souhlas s reklamačním řádem Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující odesláním objednávky na tomto e-shopu nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště. 
  Povinnost kontroly. 
  Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nijak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod KRABICKYNASPERKY.CZ. Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou (paragonem) a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou daňový doklad (paragon nebo fakturu), je povinen ihned informovat internetový obchod KRABICKYNASPERKY.CZ. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. 
  K reklamaci bude přijato pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a v originálním obalu. Reklamace zásilek firmy Jan Kos může být uplatněna pouze na adrese dodavatele: Jan Kos, Sklenářka 795, 268 01 Hořovice. Kontaktní osoba pověřená vyřízením reklamací: Světlana Svobodová
  K reklamaci nebude přijato zejména zboží: 
  1. poškozené živly jako je voda, oheň a podobné
  2. s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
  3. mechanicky poškozené (roztržené, proříznuté, propálené, rozlámané, prasklé atd.)
  4. bez doložení původu nákupu
  5. poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
  6. zboží poškozené neodborným užitím

  Reklamace, jak postupovat?
  Naše firma se snaží být Vám, zákazníkům, pokud možno co nejblíže. Dobře víme z vlastních zkušeností (a zná to asi každý), jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Pokud se už ale nějaký problém vyskytne, např. Vám nedošlo zboží úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle následujících instrukcí. Usnadníte tak práci nám a Vaší reklamaci budeme moci vyřídit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti.

  Popis správně zaslané reklamace. 
  Připravte si prosím daňový doklad (paragon), který Vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno. Dále pak podrobný popis vady výrobku. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložte do bublinkové obálky nebo do kartónové krabice, do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu. Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na naši výše uvedenou adresu. Zásilku v žádném případě nezasílejte na dobírku, jinak nebude přijata.
  Náklady na dopravu reklamace do firmy Jan Kos nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit. Firma Jan Kos vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů.

  Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. ledna 2009.
  Tyto podmínky jsou platné pro nákup v e-shopu KRABICKYNASPERKY.CZ